Algemene voorwaarden - lessen en workshops bij Het Zelfmaakhuis


1. Aanmelding

Aanmelden gaat via de website van Het Zelfmaakhuis.

Na inschrijving middels het online inschrijfformulier wordt een plek voor de gewenste naailessen gereserveerd. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je inschrijving.  

Bij het inschrijven verbind je je automatisch aan onze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Inschrijvingen worden 5 werkdagen voor aanvang gesloten. Mocht het gebeuren dat er te weinig animo is dan gaat de cursus niet door en krijg je het volledige bedrag wat je betaald hebt weer terug.   

Let op: hou zelf in de gaten of je op alle aangegeven les momenten aanwezig kunt zijn. Mocht je één of meerdere lessen moeten missen dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard kijken wij met je mee of er een moment is waarop je de les kunt inhalen, maar dat kunnen wij niet garanderen.  

 

2. Betalingen inschrijfgeld

Het cursusgeld dient na het verzenden van het ingevulde inschrijfformulier op onze rekening te zijn bijgeschreven via de Ideal link. Betalingen dienen te worden gedaan onder vermelding van je naam, datum aanvang en de avond van keuze op rekeningnummer IBAN: NL85ABNA0867542780 ten name van T.R. Calonaci

Eventueel kun je vóór de aangegeven betalingstermijn contant betalen in het Zelfmaakhuis. Neem dan even contact op. 

 

3. Betalingen lesgeld

Het lesgeld bedraagt voor 6-wekelijkse lessen € 150,00 (er geldt geen BTW). 

Voor maandelijkse lessen bedraagt dit € 62.50 per maand (er geldt geen BTW). 

Het lesgeld dient te zijn ontvangen voor aanvang van de lessen op rekeningnummer NL85ABNA0867542780 ten name van T.R. Calonaci onder vermelding van je naam, datum en de avond van je keuze.  

 

4. Annuleringsvoorwaarden

Regels inzake annuleringen: Stel je bent verhinderd en wilt je gehele inschrijving annuleren, dat vinden wij natuurlijk erg jammer maar doe dit dan het liefst zo snel mogelijk. Dan kunnen wij jouw plek nog aan iemand anders geven. Dit kan tot uiterlijk 21 dagen voor de cursus begint. 

Tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de eerste naailes, kan de reservering zonder kosten worden geannuleerd. Annuleren kan uitsluitend per mail info@hetzelfmaakhuis.nl Je ontvangt dan het gehele bedrag terug op je rekening. Daarna ben ik genoodzaakt € 30,00 in rekening te brengen ter compensatie voor de verliespost. Realiseer je je a.u.b. dat ik je plaats heb gereserveerd en heb vastgehouden.  

Bij ziekte of afmelding, een paar dagen voor de les, kun je een inhaaldatum bespreken. Dit is met een maximum van 2 lessen en moet vallen in hetzelfde blok als de cursus zelf, tenzij in overleg anders wordt afgesproken. 

Alleen in uiterste gevallen en bij tijdig afmelden is inhalen mogelijk.  Dan kunnen we voor jou een inhaalmoment afspreken en geef je ook een ander de kans om jouw plaatsje te benutten. 

Restitutie van lesgeld, (bijvoorbeeld) op grond van onderbreking van de lessen gedurende het cursusblok, is niet mogelijk.  

Restitutie bij afbreken van een cursus is niet mogelijk. In overleg kunnen we inhaal data afspreken indien plaats beschikbaar.  

Onderbreken en het later oppakken van een cursus is alleen mogelijk in overleg en indien plaats beschikbaar. 

De lessen van korte cursussen of workshops worden in het uiterste geval van verhindering door mij zelf, in overleg met de cursisten, op een ander tijdstip ingehaald. 

Als je wilt gaan stoppen met de maandelijkse lessen geldt er een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de lopende periode.  

 

5. Aansprakelijkheid

Het Zelfmaakhuis kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van naailessen door overmacht. Het Zelfmaakhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een naaicursus.

Deelname aan alle activiteiten in Het Zelfmaakhuis is geheel voor eigen risico. Het Zelfmaakhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel opgelopen in het pand van Het Zelfmaakhuis. 

Bij schade veroorzaakt door de cursist aan materiaal of aan de studio van Het Zelfmaakhuis, zal dit verhaald worden op de cursist. 

 

6. Fotografen auteursrecht

Foto’s gemaakt tijdens lessen mogen gebruikt worden voor eigen gebruik en portfolio. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Zelfmaakhuis op welke wijze dan ook commercieel gebruikt worden. 

Alleen na schriftelijke toestemming van de personen op de foto zal Het Zelfmaakhuis foto’s, gemaakt in de studio, gebruiken voor eigen doeleinden zoals bv. plaatsing op de website. 

 

7. Retour Verkoop

Ruilen goederen binnen 14 dagen.

Er is geen recht op retour op afgeknipte en gesneden artikelen. 

 

8. Algemeen

Door je aan te melden voor een activiteit in Het Zelfmaakhuis, verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie op de website tussentijds te wijzigen.  

 

9. Tolerantie
Het Zelfmaakhuis is er voor iedereen, wij accepteren binnen geen discriminatie en/of pesterijen. 

 

10. Privacyverklaring

Het Zelfmaakhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren via een nieuwsbrief over de ontwikkeling van de website, over speciale aanbiedingen en acties en natuurlijk de workshops en cursussen die hier in de studio worden gegeven.

Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je altijd uitschrijven door een mail te sturen 

Het Zelfmaakhuis zal je persoonlijke gegevens niet met derden delen. Wij zullen je persoonlijke gegevens ook niet verkopen aan derden. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en wij ze verder nergens anders voor zullen gebruiken behalve voor de doelen genoemd hierboven.  

Klik hier voor de privacy statement.

 

Locatie en contactgegevens 

E-mailadres: info@hetzelfmaakhuis.nl  

Overtoom 312, Westzaan, Nederland 

www.hetzelfmaakhuis.nl 

Algemene voorwaarden - verhuur studio

1. Huurperiode en reserveringen

Een huurperiode bestaat uit het door de huurder gereserveerde dagdeel. Op verzoek is uitloop mogelijk. De betaling hiervan dient van te voren worden voldaan. De huurperiode geldt voor een minimum van 1 dagdeel. De studio is te boeken door het invullen van het contactformulier op de website van Het Zelfmaakhuis. Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

2. Huurovereenkomst en annuleringen 

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en de eigenaar van Het Zelfmaakhuis akkoord zijn gegaan met de reservering. De huurder zoals ingevuld op het reserveringsformulier is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege de reservering aanwezig zijn of waren op het terrein van Het Zelfmaakhuis. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. 

In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige keuken, kopjes, glazen, bestek en borden, koffiezet apparaat, waterkoker, ijskastje, koffie en thee, gebruik van de buitenruimte en gebruik van het toilette. Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De huurprijs is op de website vermeld. Reserveringen zijn pas van kracht als huurder een reserveringsbevestiging heeft ontvangen. 

 

3. Apparatuur en faciliteiten

De ter beschikking gestelde apparatuur en keukengerei zijn volgens de inventarislijst aanwezig in de studio. Deze omschrijvingen bij gebruik van de studio zelf vooraf controleren.  

 

4. Aansprakelijkheid en onderhoud

De huurder van de studio is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouw. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct te gebruiken. De huurder dient vóór gebruik van de studio de aanwezige inventaris lijst zelf te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de huurder gemeld te worden bij de eigenaar van d studio. Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik voor rekening van de huurder zijn. Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio’s worden meegenomen of geleend. 

 

5. Betaling

Betaling dient altijd vooraf te worden voldaan. 

 

Factuur 

Om de betaling te garanderen, dient het volledige bedrag uiterlijk 14 dagen vóór de reservering betaald te worden. Bij reserveringen korter dan 14 dagen voor de gebruiksperiode dient de factuur direct bij de reservering betaald te worden. 

Alle door Het Zelfmaakhuis gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief BTW. 

 

6. Schoonmaakkosten

Er gelden geen schoonmaak kosten indien de studio schoon en netjes achter gelaten wordt. Indien dit niet het geval is dan worden 50,- euro schoonmaken kosten berekend ten laste van de huurder. 

 

7. Verzekering, schade, diefstal en beveiliging 

De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. 

 

8. Floormanagement

De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Het Zelfmaakhuis altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn.  

 

9. Andere bepalingen - huisregels 

  1. De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn/haar workshop/vergadering e.d. toegang tot het terrein verleent. 
  2. Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het niet te hard. 
  3. Na gebruik de studio weer netjes achterlaten. Schoonmaakspullen zoals een stoffer en blik, schoonmaakmiddelen en afwasborstel kunnen gevonden worden in de kast onder de kraan. Ook dienen alle koffie- en theekopjes weer schoon in de kast te worden gezet. 
  4. Op geen manier mag er overlast worden veroorzaakt. 
  5. Met apparatuur en andere spullen dient voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan. 
  6. Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur worden beëindigd, er zal dan geen restitutie plaatsvinden. 

 

10. Privacybeleid

Het Zelfmaakhuis zal altijd vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze huurders. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacy beleid. Indien je de studio van Het Zelfmaakhuis huurt, wordt er gevraagd om een naam, telefoon nummer, adres en email adres. Wij zullen deze gegevens enkel gebruiken om te communiceren over onze diensten. En zullen deze logischerwijs ook nooit verstrekken aan derden. 

Klik hier voor de privacy statement.

 

Locatie en contactgegevens 

E-mailadres: info@hetzelfmaakhuis.nl  

Overtoom 312, Westzaan, Nederland 

www.hetzelfmaakhuis.nl